Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-19 14:14:40 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia / Zawiadomienie znak: 6220.3.2018 dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą" obręb Krasnołany Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-06-19 14:14:12 Ogłoszenia i komunikaty 2018 rok / Zawiadomienie znak: 6220.3.2018 dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą" obręb Krasnołany Iwona Szymańska Edycja artykułu
2018-06-19 14:09:15 Ogłoszenia i komunikaty 2018 rok / Zawiadomienie znak: 6220.3.2018 dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą" obręb Krasnołany Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-06-19 12:12:16 Ochrona danych osobowych / Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-06-18 13:38:33 Ogłoszenia i komunikaty 2018 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Dalików w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego-tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowango w miejscowości Domaniew" Włodzimierz Bienias Publikacja artykułu
2018-06-18 13:33:41 Ogłoszenia i komunikaty 2018 rok / Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego-tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowango w miejscowości Domaniew" Włodzimierz Bienias Publikacja artykułu
2018-06-18 13:24:24 Ogłoszenia i komunikaty 2018 rok / Obwieszczenie Wójta Gminy Dalików z dnia 18.06.2018r. o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu drogi wewnętrznej w miejscowości Sarnów Włodzimierz Bienias Publikacja artykułu
2018-06-14 15:34:12 Przetargi zapytania ofertowe 2018 / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych dla szkół Gminy Dalików - 271.19.2018 Iwona Szymańska Edycja artykułu
2018-06-14 12:53:29 Uchwały 2014-2018 / UCHWAŁA NR XLIX/241/2018 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Dalików Włodzimierz Bienias Publikacja artykułu
2018-06-14 12:51:55 Uchwały 2014-2018 / Uchwała Nr XLIX/240/2018 Rady Gminy Dalików z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dalików na 2018 rok Włodzimierz Bienias Publikacja artykułu