Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-18 09:11:57 Uchwały 2014-2018 / UCHWAŁA Nr XLVI/229/2018 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Dalików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Włodzimierz Bienias Publikacja artykułu
2018-04-18 09:10:40 Uchwały 2014-2018 / UCHWAŁA Nr XLVI/228/2018 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dalików na 2018 rok Włodzimierz Bienias Publikacja artykułu
2018-04-18 09:08:55 Uchwały 2014-2018 / UCHWAŁA Nr XLVI/227/2018 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy Dalików na 2019 rok Włodzimierz Bienias Publikacja artykułu
2018-04-18 09:05:09 Uchwały 2014-2018 / UCHWAŁA Nr XLVI/226/2018 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dalików na lata 2018 —2030 Włodzimierz Bienias Publikacja artykułu
2018-04-18 09:03:03 Uchwały 2014-2018 / UCHWAŁA Nr XLVI/225/2018 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Włodzimierz Bienias Publikacja artykułu
2018-04-16 15:07:27 Przetargi zapytania ofertowe 2018 / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół Gminy Dalików - 271.9.2018 Iwona Szymańska Edycja artykułu
2018-04-16 13:01:30 Przetargi zapytania ofertowe 2018 / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dalików Iwona Szymańska Edycja artykułu