Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-19 15:21:33 Przetargi zapytania ofertowe 2018 / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.14.2017 Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-01-19 15:21:04 Przetargi i zapytania ofertowe 2017 rok / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie" Iwona Szymańska Edycja artykułu
2018-01-18 14:54:56 Zarządzenia 2018 rok / Zarządzenie nr 5 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Dalikowie na 2018 rok Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-01-18 14:53:31 Zarządzenia 2018 rok / Zarządzenie nr 4 w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań wlasnych Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-01-18 14:52:14 Zarządzenia 2018 rok / Zarządzenie nr 3 w sprawie powołania komisji przetargowej Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-01-18 14:51:16 Zarządzenia 2018 rok / Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego slużbę przygotowawczą Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-01-18 14:48:17 Zarządzenia 2018 rok / Zarządzenie nr 1 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. w Urzędzie Gminy w Dalikowie Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-01-18 13:15:17 Edukacja / Informacja o Podstawowej Kwocie Dotacji dla niepublicznych przedszkoli od stycznia 2018 r. Iwona Szymańska Edycja artykułu
2018-01-18 13:12:23 Edukacja / Informacja o Podstawowej Kwocie Dotacji dla niepublicznych przedszkoli od stycznia 2018 r. Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-01-17 14:01:33 Przetargi zapytania ofertowe 2018 / Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie Iwona Szymańska Publikacja artykułu