Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-23 12:30:28 Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014-2018 / Protokół Nr LIII/2018 Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-10-23 12:29:41 Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014-2018 / Protokół Nr LII/2018 Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-10-23 12:28:27 Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014-2018 / Protokół Nr LI/2018 Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-10-17 15:31:50 Wybory samorządowe 2018 / Uchwała 12/2018 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 20 i 21 października 2018 r. Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-10-17 12:21:05 Przetargi zapytania ofertowe 2018 / Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie” - 271.28.2018 Iwona Szymańska Edycja artykułu
2018-10-17 09:24:58 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia / Obwieszczenie 6220.6.2018 z 16 października 2018 Wójt Gminy Dalików zawiadamia, że została wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbedną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 12, obręb Wilczyca, gmina Dalików. Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-10-17 09:19:11 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia / Obwieszczenie 6220.4.2018 z 16 października 2018 r. Wójt Gminy Dalików zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcdia polegającego na budowie Parku Solarnego składającego się z dwóch Farm Fotowoltaicznych o mocy 1 MW (każda) wraz z niezbedną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach nr ew. 347, 248/4, 350 obręb Przekora, gmina Dalików Iwona Szymańska Publikacja artykułu
2018-10-16 15:19:49 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia / Obwieszczenie 6220.2.2018 z 16.10.2018 Wójt Gminy Dalików zawiadamia, że na złożony wniosek została wydana decyzxja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z usługami w parterze, z garażami w bryle budynku lub wolnostojącymi, z trzema zjazdami wraz z infrastrukturą na dziakach połozonych w miejscowości Madaje Stare dz. nr 88/2, 206/2.101 Iwona Szymańska Publikacja artykułu