Instytucje kultury, dla ktorych organizatorem jest Gmina Dalików   R... 

 

 

Instytucje kultury, dla ktorych organizatorem jest Gmina Dalików

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Dalików, prowadzony jest na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U.z 2012 r. poz.406) na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.01.2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz.U.z 2012 r. poz.189)

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

- otwarty dostęp do rejestru

- wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszytkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust.1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Infomacji Publicznej organizatora.

2. każdy ma prwao przeglądać w godzinach urzędowych akta rejstrowe oraz księgi rejestrowe ora księgi rejestrowe instytucji kultury.

3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydanej urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci sie z wnioskiem o jego wydanie.

4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wnioksu, na adres wskazanych we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje sie osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 Rejestr instytucji kultury

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1684
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Szymańska
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Szymańska
Czas wytworzenia: 2013-11-05 12:10:27
Czas publikacji: 2013-11-05 12:10:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak