RACHUNKI BANKOWE 

 

 

11 9263 0000 0322 7022 2003 0002 
Rachunek budżetu gminy ( dotacje, subwencje, dochody 
realizowane przez Urzędy Skarbowe, opłata za udostepnienie danych osobowych)

36 9263 0000 3020 4769 2003 0003 Podstawowy
( opłata skarbowa, eksploatacyjna, opłata za wodę)

09 9263 0000 3020 4769 2003 0004 Podatkowy

79 9263 0000 3020 4769 2003 0005 Depozytowy
(wadium przetargowe)

 

 


Liczba odwiedzin : 4787
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Szymańska
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Szymańska
Czas wytworzenia: 2013-01-09 11:20:26
Czas publikacji: 2014-12-05 13:15:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak