Aby skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP... 

 

 

Aby skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP należy spełniać dwa warunki:
1. Posiadać podpis elektroniczny.
2. Posiadać konto na ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

E-PUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 


Liczba odwiedzin : 4910
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Szymańska
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Szymańska
Czas wytworzenia: 2008-06-11 11:35:05
Czas publikacji: 2008-06-11 11:35:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak